CRITERII MINIME DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Persoanele Interesate Trebuie Sa Îndeplinească Cumulativ Următoarele Condiții:

Intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban

Au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în una dintre cele 3 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Sud-Est sau Sud Muntenia)

Au vârsta de minimum 18 ani

Posedă cetățenia română

Fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii

Demonstrează experiența antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului,
Sau
– demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului,
Sau
– Demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.